ทำไมต้อง Amsoil

ทำไมต้องใช้น้ำมันครื่่องแบบสังเคราะห์

- ปกป้องการสึกหรอของเครื่องยนต์ดีกว่า
- ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด
- ทนทานต่อความร้อนสูงสุด
โดยปกติแล้วน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ผลิตจากน้ำมันดิบ (Petroleum) มีสารประกอบของธาตุต่างๆที่ตกค้าง เช่น กำมะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน และสารประกอบโลหะ เช่น nickel หรือ vanadium ซึ่งสารประกอบเหล่านี้ไม่สามารถถูกขจัดออกได้ในกระบวนการกลั่นน้ำมัน ในขณะที่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์เป็นการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จากวิศวกรรมทางเคมี ทำให้ไม่มีการปนเปื้อนจากสสาร หรือ โมเลกุลของสารที่ไม่ต้องการ หรือไม่มีประโยชน์ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์สร้างมาจากโมเลกุลอิ่มตัว ที่มีเปอร์เซนต์ของพันธะไฮโดรคาร์บอน ที่สูงกวา่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบทั่วไป ซึ่งจะมีโมเลกุลที่เป็นอันตรายต่อ เป็นองค์ประกอบของน้ำมัน กล่าวอย่างสั้นๆ ความบริสุทธิ์ของน้ำมันที่เกิดจากการสังเคราะห์ และโครงสร้างโมเลกุลที่มีรูปแบบเดียวกัน สามารถให้คุณสมบัติลดแรงเสียดทานได้ดีกว่า ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่สูงกว่า และทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมาก ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบทั่วไปไม่สามารถทำได้

ทำไมต้องใช้น้ำมันเครื่อง AMSOIL

- AMSOIL เป็นแบนด์แรกของโลกที่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์
- AMSOIL เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ระดับโลก
- เป็นแบรนด์เดียวที่รองรับระยะการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นสูงสุด 40,000 กิโลเมตร (25,0000 ไมล์)
ในปี 1972 AMSOIL ได้เริ่มแนะน้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ โดยผ่านมาตรฐาน API (American Petroleum Institute) ซึ่งทำให้เกิด มาตรฐานใหม่ของคุณภาพน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ AMSOIL แบบ สังเคราะห์สามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ ดีกว่า น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทั่วไปที่ทำจากปิโตรเลี่ยม ในทุกๆด้าน ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่านวัตกรรมทางด้านน้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ที่ AMSOIL เป็นผู้บุกเบิกมีบทบาทสำคัญในการยืดอายุการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ นอกจากนั้น AMSOIL ยังมีการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องในด้านคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ มากว่า 40 ปี และ AMSOIL มีคำมั่นสัญญา "คุณภาพต้อง มาก่อน (Quality First)" ทำให้ AMSOIL นำ เสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านน้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์แบบสังเคราะห์คุณภาพพรีเมี่ยม ใน อีกหลายรูปแบบ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าไม่มีน้ำมันเครื่องแบรนด์ใดที่สามารถให้ประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้ได้เทียบเท่ากับ AMSOIL

ทำไมต้องเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวนี้

- ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เริ่มเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนตฺ์เป็นแบบสังเคราะห์
- ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นานกว่า
- ประหยัดเวลาและเงินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
เนื่องจากว่า เทคโนโลยีเครื่องยนต์กำลังผลักภาระด้านประสิทธิภาพการทำงานให้กับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยที่ผู้ผลิตรถยนต์อยู่ภายใต้แรงกดดันเพื่อที่จะปล่อยไอเสียให้น้อยลงกว่า รถยนต์รุ่นก่อน วิธีการที่ผู้ผลิตกำลังใช้คือการลดขนาดของเครื่องยนต์ลงแต่เพิ่มกำลังให้มากขึ้น ซึ่งทำให้ส่ง ผลเสียโดยจะเกิดการปนเปื้อนของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มากขึ้น น้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ช่วยลดภาระเหล่านี้ได้ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์ของ AMSOIL มีฟิลม์เคลือบเครื่องยนต์ที่ทนทาน และสามารถทนกับความร้อนที่สูงมาก ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ต้องการคุณสมบัติดังกล่าว น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์ของ AMSOIL ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ และช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากความบริสุทธิ์ และการจัดเรียงโมเลกุลในรูปแบบเดียวกันของสารประกอบ ทำให้การหล่อลื่นทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แม้เครื่องยนต์ที่มีอายุการทำงานหลายปี สามารถให้ประสิทธิภาพเหมือนเครื่องยนต์ใหม่ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์ของ AMSOILช่วยประหยัดเงินและเวลาในการเปลี่ยนถ่าย เนื่องจากระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานกว่า ทำให้การเปลี่ยนถ่ายน้อยลง ลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า นอกจากนั้น น้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ของ AMSOIL ช่วยสภาพแวดล้อมของโลก โดยการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ลง เนื่องจากอายุการใช้งานที่นานขึ้นทำให้ อัตราการเปลี่ยนถ่ายจะน้อยลง ในแต่ละรอบ และน้ำมันหล่อลื่นครื่องยนต์ทั่วไปที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม จะเกิดการเผาไหม้ได้ง่ายกว่า ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางด้านอากาศที่มากกว่า น้ำมันหล่อลื่นแบบสังเคราะห์ของ AMSOIL