ประวัติ AMSOIL

ประวัติ AMSOIL

ในขณะที่เป็นผู้บังคับหน่วยนักบินขับไล่เครื่องบินไอพ่น นาวาอากาศโท อัลเบิร์ต เจ อะแมทูสิโอ เป็นผู้ที่มีโอกาสใช้น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ เครื่องยนต์ไอพ่น น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ มีคุณสมบัติพิเศษสำคัญ คือการลดแรงเสียดทาน ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ amsoil_history.jpgในขณะทำงานที่มีอุณหภูมิสูงมากและทนต่อการเสียดสีที่รุนแรงในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลานาน โดยมีการเสื่อมภาพที่นานกว่าน้ำมันทั่วไป จากคุณสมบัติดังกล่าว อัลเบิร์ต เจ อะแมทูสิโอ จึงเริ่มทำการค้นคว้าอย่างจริงจัง จนกระทั่งสำเร็จในปี 1972 ผลิตภัณฑ์ AMSOIL ก็สามารถจนทะเบียนเป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ สังเคราะห์รายแรกของโลกที่ผ่านมาตรฐานความต้องการของสถาบันน้ำมันปิโตรเลียมของอเมริกา ( The American Petroleum Institute) เป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่ของคุณภาพน้ำมันเครื่องยนต์และให้ผลที่โดดเด่นกว่าน้ำมันเครื่องยนต์ทั่วไปที่ผลิตจากปิโตรเลียมในทุกด้าน จากการเริ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนี้ ทำให้AMSOIL เป็นผู้นำที่สำคัญในการกำหนดสมรรถนะของน้ำมันหล่อลื่น สำหรับการใช้งานกับเครื่องจักรและเครื่องยนต์รุ่นใหม่ในเวลาต่อมา ผู้ผลิตน้ำมันเครื่องยนต์รายอื่นๆได้ตระหนักถึงความสามารถอันพิเศษของน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์และ เริ่มผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ออกมาสู่ตลาด แต่อย่างไรก็ตามทุกบริษัทต้องยอมรับว่า AMSOIL คือผู้เริ่มต้นในน้ำมันสังเคราะห์ (The First in Synthetics ® )

ผู้คิดค้นนวัตกรรม

การริเริ่มเมื่อ สี่สิบปีที่ผ่านมา ทำให้ AMSOIL เติบโตกลายมาเป็นผู้พัฒนาสูตร น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ในทุกการใช้งานของ เกียร์ และเครื่องยนต์ทุกประเภท รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์แบบพิเศษและเครื่องยนต์ที่ใช้งานที่หนักรุนแรง นอกจากนั้น AMSOIL ยังพัฒนาสารเติมแต่งในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยม ระบบการกรองอากาศและกรองน้ำมัน และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้เสริมและเพิ่มความสามารถให้การหล่อลื่น ในปัจจุบัน เครื่องยนต์สมัยใหม่จาก หลายๆบริษัท ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้กับน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ เพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ จะช่วยให้เพิ่มกำลัง และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และเครื่องจักร และปกป้องให้เครื่องยนต์สามารถใช้งนได้อย่างยาวนานขึ้น

แรกเริ่มในอุตสาหกรรมหล่อลื่น

10W-40 SYNTHETIC MOTOR OIL
ผู้เริ่มต้น ของ API ที่ได้รับการรับรอง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 %
ผู้เริ่มต้น ให้การเปลี่ยนถ่าย น้ำมันใช้งานได้ ถึง 25,000 ไมล์ ( 40,000 กม. ) หรือ 1 ปี
SYNTHETIC 2-CYCLE OIL
ผู้เริ่มต้น น้ำมันสังเคราะห์แบบผสมกับเชื้อเพลิงในอัตรา 100 : 1 กับเครื่องยนต์ สองจังหวะ
80W-90 SYNTHETIC GEAR LUBE
ผู้เริ่มต้น น้ำมันเกียร์สังเคราะห์สำหรับรถยนต์
SYNTHETIC DIESLE OIL
ผู้เริ่มต้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล
20W-50 SYNTHETIC RACING OIL
ผู้เริ่มต้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน
SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID
ผู้เริ่มต้น น้ำมันเกียร์ออโต้เมติกสังเคราะห์สำหรับรถยนต์
SYNTHETIC MARINE ENGINE OIL
ผู้เริ่มต้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เดินเรือ
10W-40 SYNTHETIC TURBO OIL
ผู้เริ่มต้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์ติดเทอร์โบชาร์ตเจอร์