น้ำมันเบรก DOT4 Racing

Series 600 DOT4 Racing Brake Fluid

 

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันเบรกสังเคราะห์  AMSOIL ซีรีย์ 600 DOT4 รองรับการทำงานในรถยนต์ทั่วไป จนถึงรถบรรทุกหนัก รถแข่ง ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง  มีความเสถียรต่ออุณหภูมิสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ ป้องกันน้ำที่ปนเปื้อนไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบเบรก มีจุดเดือดสูงมาก จึงมีอัตราการระเหยต่ำ รองรับการใช้งานที่ยาวนานกว่าน้ำมันเบรกทั่วไป 

คุณประโยชน์

ป้องกันการกัดกร่อนของน้ำที่ปนเปื้อนในระบบเบรก

น้ำ สามารถปนเปื้อนเข้าสู่ระบบเบรกได้ทางใดทางหนึ่ง เช่น ซึมผ่านซีล ต่างๆ  หรือทางช่องเติมน้ำมันเบรก เป็นต้น ซึ่งน้ำเป็นตัวการที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนของระบบเบรกต่างๆ  ส่งผลให้ระบบเบรกสามารถล้มเหลวได้  น้ำมันเบรกสังเคราะห์ของ AMSOIL สามารถช่วยลดไม่ให้เกิดการกัดกร่อนที่เกิดจากน้ำได้ โดยช่วยเคลือบและหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ ทำให้การกัดกร่อนจากน้ำเกิดขึ้นได้ยาก

การระเหยจากความร้อน

ระบบเบรก นั้นโดยทั่วไปแล้วต้องรับแรงกด และความร้อนที่สูงมาก ทำให้น้ำมันเบรกทั่วไปมักจะระเหยได้ง่าย นอกจากนั้นเมื่อมีการปนเปื้อนจากน้ำจะทำให้ จุดเดือดของน้ำมันเบรกต่ำลงกว่าค่า มาตรฐานความปลอดภัย เมื่อน้ำมันเบรกพร่องมากเกินไป การเบรกจะให้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีพอ และเกิดอันตรายได้     น้ำมันเบรกสังเคราะห์ของ AMSOIL มีค่าจุดเดือดสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานขนส่ง ประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่ามีน้ำปนเปื้อนอยู่ 3.7% ก็ตาม ค่าความหนืดมีค่าคงที่ตลอดย่านอุณหภูมิต่ำจนถึงย่านอุณหภูมิสูงมาก (304 องศาเซลเซียส) ช่วยให้การทำงานของระบบเบรกมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้ขับขี่

 

 

DOT Minimum

AMSOIL

DOT4
ERBP*:

230°C (446°F)

304°C (580°F)

Wet ERBP**:

155°C (311°F)

193°C (379°F)

*Dry equilibrium reflux boiling point (ERBP) คือ ค่าจุดเดือดของน้ำมันเบรกที่ไม่มีการปนเปื้อนของน้ำ

**Wet ERBPคือ ค่าจุดเดือดของน้ำมันเบรกที่มีการปนเปื้อนของน้ำ 3.7 %

น้ำเพียง  3.7 % สามารถทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกต่ำกว่าค่าต่ำที่สุดของเกณฑ์มาตรฐาน DOT.

รองรับกีฬัา PowerSport

กีฬา PowerSport เช่น มอเตอร์ไซค์วิบาก Off-road ATV เป็นกีฬาทีมีสภาวะขีดสุด รุนแรงต่อระบบเบรก ซึ่งถ้าใช้น้ำมันเบรกทั่วไป จะทำให้เกิดตะกอน  คราบสกปรก การกัดกร่อนในชิ้นส่วนของระบบเบรก และน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว  น้ำมันเบรกสังเคราะห์ของ AMSOIL ใช้น้ำมันตั้งต้นสังเคราะห์แท้ และสารเติมแต่งคุณภาพสูง รองรับการทำงานในสภาวะขีดสุดได้อย่างดี ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดคราบสกปรก การระเหย และการเสื่อมสภาพของน้ำมันเบรกได้เป็นดีกว่า น้ำมันเบรกทั่วไป

การใช้งาน

สำหรับน้ำมันเบรกสังเคราะห์  AMSOIL ซีรีย์ 600 DOT4 สามารถใช้ได้ระยะเวลา 2 ปี  หรือ อ้างอิงตามคำแนะนำการเปลี่ยนถ่ายตามคู่มือรถ

สำหรับกีฬา Power Sport  ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่าย อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานเป็นหลัก   

 

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

AMSOIL Series 600 DOT 4 Racing Synthetic Brake Fluid

 Equilibrium Reflux Boiling Point
  Dry °C (°F)
  Wet °C (°F)

 304 (580)
 193 (379)

 Viscosity
  -40°C (-40°F), cSt
  100°C (212°F), cSt

 1550
 2.0

 pH

 7.2

 

 

เขียนแสดงความคิดเห็น

ชื่อ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง

ความนิยม: ต่ำสุด           สูงสุด

กรอกข้อความที่ปรากฎในกล่องด้านล่าง:นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.