น้ำยาหล่อเย็นสำหรับรถยนต์

Passenger Car & Light Truck Antifreeze & Coolant (สูตร Ethylene Glycol 50/50 ผสมพร้อมใช้งาน)

ข้อมูลทั่วไป

น้ำยาหล่อเย็น (Coolant) ของ AMSOIL เป็นรุ่นที่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ประสิทธิภาพสูงกว่า ป้องกันการกัดกร่อน จากสนิม รวมถึงสามารถทำงานที่อุณหภูมิต่ำมาก  และความร้อนสูงมาก  สามารถปกป้องหม้อน้ำที่เป็นแบบ อลูมิเนียม เหล็ก เหล็กหล่อ (Cast iron) ทองเหลือง ทองแดง  โซลเดอร์อัลลอยด์ (Solder alloy)

คุณประโยชน์

ป้องกันการกัดกร่อนและผุกร่อนของโลหะ

 ผลลัพธ์จากการทดสอบการกัดกร่อนและการผุกร่อน ตามเกณฑ์ ASTM โดยหน่วยงานทดสอบภายนอก แสดงให้เห็นว่า น้ำยาหล่อเย็น ของ AMSOIL ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่คะแนนสูงมาก โดยทดสอบการกัดกร่อนและผุกร่อนกับโลหะชนิดต่างๆ คือ อลูมิเนียมหล่อ ทองแดง ทองเหลือง โลหะหล่อ และปั๊มอลูมิเนียม (รูปแสดงผลการทดสอบ ASTM D2570 ของโลหะหล่อที่ไม่มีร่องรอยการกัดกร่อน)

 

ASTM D2570 Corrosion Test

ต่อต้านการเกิดตะกอน

น้ำยาหล่อเย็น ของ AMSOIL เป็นสูตร Poly-organic  Acid ซึ่งไม่มี Inorganic salts (phosphate, nitrate, nitrite, silicate, borate, amine) ซึ่งพบได้ในน้ำยาหล่อเย็นทั่วไป หรือแบบ Hybrid Organic Acid (HOAT) ที่ขายตามท้องตลาด ซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นสารที่ทำให้เกิดตะกอน ในระบบหม้อน้ำของรถ  ดังนั้นน้ำยาหล่อเย็นของ AMSOIL จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเกิดตะกอน

สูตรยืดอายุการทำงาน

น้ำยาหล่อเย็น ของ AMSOIL เป็นสูตรที่ไม่มี Inorganic salts ซึ่งเมื่อใช้ไปเป็นเวลานานๆ สารเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นตะกอน และค่อยๆหายไป  

ดังนั้นน้ำยาหล่อเย็นของ AMSOIL จึงไม่สูญหายและสามารถรองรับอายุการใช้งานได้สูงสุด 240000 กม หรือ 5 ปี สำหรับรถยนต์ทั่วไป หรือรถบรรทุกเล็ก

 

เข้ากันได้กับน้ำยาหล่อเย็นและวัสดุอื่นๆ

 
น้ำยาหล่อเย็น ของ AMSOIL สามารถเข้ากันได้กับน้ำยาหล่อเย็นสูตร  ethylene and propylene  รวมถึง พลาสติกและ Elastomers ซึ่งใช้ในท่อ ประเก็น และซีลต่างๆ ในระบบหม้อน้ำ อย่างไรก็ตามการผสมกับกับน้ำยาสูตร  propylene and ethylene glycol อาจจะทำให้ประสิทธิภาพไม่ได้ตามการรับประกัน  

 

คุณสมบัติของน้ำยาหล่อเย็นของ AMSOIL

·        คุณภาพสูงกว่า ข้อกำหนดของน้ำยาหล่อเย็น จากผู้ผลิตรถ

·        ผสมกับน้ำบริสุทธิ์ สัดส่วน 50/50  

·        สูตร poly-organic acid ซึ่งสามารถใช้ในยานพนะต่างๆได้

·        จุดเดือด สูงถึง 130 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 15 PSI

·        จุดเยือกแข็ง ต่ำสุด -36 องศาเซลเซียส

.

ลักษณะการใช้งาน  
น้ำยาหล่อเย็น ของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับรถยนต์ทั่วไป จนถึงรถบรรทุกขนาดเล็กทั่วไป

 

อายุการใช้งาน  
น้ำยาหล่อเย็น ของ AMSOIL สามารถรองรับการทำงาน 240000 กม หรือ 5 ปี (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

 

คำแนะนำการใช้งาน

 

·        ห้ามเติมน้ำ

·        อย่าเปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์ร้อน

·        น้ำยาหล่อเย็น เป็นสารอันตราย ต้องกำจัดตามข้อกำหนดของกฎหมาย

·        ในการดูแลรักษาอื่นๆ สามารถอ้างอิงจากคู่มือรถ

 

 

 

เขียนแสดงความคิดเห็น

ชื่อ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง

ความนิยม: ต่ำสุด           สูงสุด

กรอกข้อความที่ปรากฎในกล่องด้านล่าง:นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.