SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil

SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil

ข้อมูลทั่วไป

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์ พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องยนต์มีสภาพดีเยี่ยม และทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  ทนแรงเค้นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีกำลังม้าสูงมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  ให้ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพดีกว่า และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า

คุณประโยชน์

เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น  

ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูงสุด เนื่องจากการเรียงตัวโมเลกุลของน้ำมันที่ใช้ผลิตมีความสม่ำเสมอ และเป็นรูปแบบเดียวกัน (Uniform)  ทำให้การหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างผิวโลหะ ซึ่งต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปที่การเรียงตัวของโมเลกุลน้ำมันไม่สม่ำเสมอ นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสารปรุงแต่งซึ่งช่วยลดความเสียดทาน ทำให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป

ลดการสึกหรอขั้นสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  มีความแข็งแกร่งของฟิลม์เคลือบผิวโลหะในเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้นมีการเพิ่มสารต่อต้านการสึกหรอ เพื่อช่วยให้ทำให้การสึกหรอของเครื่องยนต์เกิดขึ้นน้อยที่สุด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้นานมากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาถูกกว่า เนื่องจากระยะการเปลี่ยนถ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์ให้เกิดการสึกหรอน้อยลง เมื่อคิดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เวลาที่สูญเสีย  และสภาพเครื่องยนต์ที่ยังคงอยู่ในสภาพดี  ทำให้ผู้ขับขี่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

ลดการพร่องของน้ำมันเครื่อง โดยปกติเมื่อเครื่องยนต์ทำงานจะเกิดความร้อนซึ่งทำให้เกิดการระเหยของสารบางอย่างในน้ำมันเครื่อง ทำให้น้ำมันเครื่องหายไปและกลายเป็นของควันเสีย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature มีอัตราส่วนการระเหยจากความร้อนที่ต่ำมาก ดังนั้นปริมาณน้ำมันเครื่องที่หายจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป

ลดการปล่อยควันเสีย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature มีคุณสมบัติที่เข้ากันได้ดีกับระบบการปล่อยควันเสียของรถยนต์รุ่นใหม่ ทำให้การทำงานของ Catalytic Converter ทำงานได้อย่างดี ซึ่งทำให้การปล่อยควันเสียอยู่ในระดับต่ำมาก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

รองรับอุณหภูมิการใช้งานแบบยิ่งยวด น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature เป็นสูตรรองรับหลายช่วงอุณหภูมิ มีความสามารถต้านทานต่ออุณหภูมิเบรกดาวน์ ลดการระเหย และการสูญเสียสภาพความหนืด (Viscosity) และสามารถคงสภาพเป็นของเหลวขณะที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ทำให้น้ำมันเครื่องสามารถไหลเวียนได้ ส่งผลให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ง่ายแม้ในอุณหภูมิหนาวเย็น

รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature มีสูตรที่เพิ่มเติมสารชะล้าง และสารช่วยกำจัดสิ่งตกค้าง โดยช่วยต้านทานไม่ให้เกิดคราบโคลน และคาร์บอนที่ตกค้างได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องโดยทั่วไป ทำให้เครื่องยนต์สะอาดและการทำงานเครื่องยนต์ดีขึ้นในระยะยาว (ดูรูป ความสะอาดของกระบอกสูบที่ผ่านการทดสอบ 200 ชั่วโมง)

 ลักษณะการใช้งาน

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไป และตามคำแนะนำที่มีข้อกำหนดเหล่านี้

·        API SN (Resource Conserving), SM…;

·        ILSAC GF-5, GF-4…;

·        ACEA A5/B5, A1/B1;

·        Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A;

·        Chrysler MS-6395;

·        GM dexos1™ (supersedes LL-A-025, 6094M and 4718M) Fortified with detergents that exceed dexos1™ sulfated ash specifications.

การใช้งานร่วมกับน้ำมันเครื่องอื่นๆ

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature สามารถเข้ากันได้กับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แบบอื่น และน้ำมันเครื่องทั่วไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ร่วมกันจะทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงาน และลดอายุของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL ลง ดังนั้น  AMSOIL ไม่รับประกันอายุใช้งานที่นานขึ้น และไม่แนะนำให้มีการใช้หัวเชื้อน้ำมันเครื่องใดๆสำหรับ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL

อายุการใช้งาน

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature รับประกันระยะการทำงานสำหรับการใช้งานสำหรับเครื่องยนต์เบนซินดังต่อไปนี้

·        การใช้งานปกติ – ระยะได้สูงสุด 40,000 กม. หรือ 1 ปี

·        การใช้งานอย่างหนัก – ระยะได้สูงสุด 24,000 กม. หรือ 1 ปี

·        ในกรณีที่เป็นรถยนต์ที่ไม่ใช้น้ำมันเบนซิน การถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะไกลขึ้น อาจจะต้องดูจากลักษณะน้ำมันและคำแนะนำของรถต่างๆ

การใช้งานสภาพงานหนัก (Severe Service)

ตัวอย่างของลักษณะการใช้ในสภาพงานหนัก เช่น

·        การขับขี่แบบระยะทางสั้น (Short Trip) ไม่เกิน 16 กม

·        เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์

·        รถประเภท Fleet หรือ ใช้ขนส่งเป็นประจำ

·        ใช้งานในสภาพรถติด

·        การใช้ AMSOIL ครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ล้างเครื่อง ในรถที่ระยะทางเกิน 160000 กม

·        การใช้งานในการลากจูง บ่อยๆ

·        การใช้งานในสภาพฝุ่น  

ข้อควรระวัง

ในเครื่องยนต์ที่มีการโมดิฟายด์ และเครื่องยนต์ E85 ไม่ควรใช้การขยายระยะเปลี่ยนถ่าย (ใช้ตามข้อกำหนดของคู่มือรถ)

ข้อมูลน้ำมันเครื่องของ AMSOIL ทางเทคนิค

เขียนแสดงความคิดเห็น

ชื่อ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: การเขียนแสดงความคิดเห็นไม่ควรใช้แท็กภาษาคอมพิวเตอร์ใดๆ เนื่องจากระบบจะแสดงตัวอักษรเหล่านั้นออกมาโดยตรง

ความนิยม: ต่ำสุด           สูงสุด

กรอกข้อความที่ปรากฎในกล่องด้านล่าง:นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.