ปัญหาน้ำมันเครื่อง

ปัญหาของน้ำมันเครื่องทั่วไป (ธรรมดาและแบบ Semi-Synthetic)

 

โดยปกติแล้วน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ผลิตมาจากน้ำมันดิบ (Petrolium) เป็นหลัก ซึ่งมีสารประกอบของธาตุต่างๆที่ตกค้าง เช่น กำมะถัน ไนโตรเจน ออกซิเจน และสารประกอบโลหะ เช่น nickel หรือ vanadium สารประกอบของธาตุเหล่านี้ไม่สามารถถูกขจัดออกได้ในกระบวนการกลั่นน้ำมัน ดังนั้นสารเหล่านี้เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์ และการคงสภาพของการหล่อลื่นจะไม่สามารถคงทนได้นาน ธาตุและสารประกอบที่กล่าวมาในน้ำมันดิบที่นำมาผลิตน้ำมันหล่อลื่น เมื่อเสียดสีกับเครื่องยนต์จะทำให้เกิดความร้อนในเครื่องยนต์ และการสึกหรอของเครื่องยนต์มาก นอกจากนั้นจะทำให้เกิดคราบเขม่าในเครื่องยนต์จำนวนมาก และทำให้การเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการเติมสารบางอย่างเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันเหล่อลื่น แต่จะใช้งานได้ชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น

 

นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.