น้ำมันเครื่องคืออะไร

น้ำมันเครื่องทำจากอะไร และมีประโยชน์อย่างไร

น้ำมันเครื่องเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ โดยปกติแล้วประกอบด้วย 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ ส่วนประกอบเบื้องต้น (Base Stock) และสารเติมแต่ง( Additives) 

•       ส่วนประกอบเบื้องต้น แบ่งเป็นหลายกลุ่มเช่น  น้ำมันปิโตรเลียม, วัสดุสังเคราะห์ทางเคมี, สารผสมระหว่างน้ำมันปิโตรเลียมกับวัสดุสังเคราะห์ทางเคมี ( para-synthetic, semisynthetic or synthetic blend) 

•       สารเติมแต่ง ได้แก่ สารชะล้างความสกปรก สารปรับปรุงดัชนีชี้วัดความหนืด สารชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เป็นต้น   

การแบ่งกลุ่มของสารประกอบเบื้องต้น (Base Oil)

น้ำมันเครื่องทั่วไป (ธรรมดา และ Semi Synthetic) - ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลำดับ

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ (Fully Synthetic) - ถูกจัดเริ่มต้นอยู่ในกลุ่มที่ 3 ขึ้นไป

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ของ AMSOIL (AMSOIL Fully Synthetic) - ถูกจัดเริ่มต้นอยู่ในกลุ่มที่ 4 ขึ้นไป

 

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ให้ประโยชน์อะไรกับเครื่องยนต์

•       ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย

•       ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ ช่วยลดการสึกหรอ

•       ช่วยลดแรงฝืด หรือแรงเสียดทาน

•       ลดการกัดกร่อน ที่เกิดจากเศษชิ้นส่วนที่หลุดออกมาเสียดสีกับเครื่องยนต์ และปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น

•       ช่วยทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เคลื่อนที่ของเครื่องยนต์สะอาด

•       ลดการเกิดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้

•       ช่วยระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์

•       ช่วยอุดรอยรั่วในห้องเผาไหม้จึงทำให้ช่วยเพิ่มแรงอัดให้กับเครื่องยนต์

•       ช่วยต่อต้านการเกิดฟองอากาศ

•       ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

ความรู้น้ำมันเครื่อง ตอนที่ 1 น้ำมันเครื่องมีประโยชน์อย่างไร

 

 

ความรู้น้ำมันเครื่อง ตอนที่ 2 น้ำมันเครื่องทำจากอะไร

​​

นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.