น้ำมันเครื่อง Amsoil

น้ำมันเครื่องของ AMSOIL ดีอย่างไร ?

 

น้ำมันเครื่อง AMSOIL เป็นแบบสังเคราะห์ 100% สามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ ดีกว่า น้ำมันเครื่องทั่วไปที่ทำจากปิโตรเลี่ยม ในทุกๆด้าน ซึ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนว่านวัตกรรมทางด้านน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ที่ AMSOIL เป็นผู้บุกเบิกมีบทบาทสำคัญในการยืดอายุการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ของ AMSOIL มีฟิลม์เคลือบเครื่องยนต์ที่ทนทาน และสามารถทนกับความร้อนที่สูงมาก ช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ และช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานที่ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากความบริสุทธิ์ และการจัดเรียงโมเลกุลในรูปแบบเดียวกันของสารประกอบ ทำให้การหล่อลื่นทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แม้เครื่องยนต์ที่มีอายุการทำงานหลายปี สามารถให้ประสิทธิภาพเหมือนเครื่องยนต์ใหม่

น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ของ AMSOILช่วยประหยัดเงินและเวลาในการเปลี่ยนถ่าย เนื่องจากระยะการเปลี่ยนถ่ายที่ยาวนานกว่า ทำให้การเปลี่ยนถ่ายน้อยลง ลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

นอกจากนั้น น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ของ AMSOIL ช่วยสภาพแวดล้อมของโลก โดยการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ลง เนื่องจากอายุการใช้งานที่นานขึ้นทำให้ อัตราการเปลี่ยนถ่ายจะน้อยลง ในแต่ละรอบ และน้ำมันครื่องทั่วไปที่ผลิตจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม จะเกิดการเผาไหม้ได้ง่ายกว่า ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทางด้านอากาศที่มากกว่า น้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ของ AMSOIL

นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.