น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100%

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 % (Fully Synthetic) ดีอย่างไร 

 

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์เป็นการผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จากวิศวกรรมทางเคมี ทำให้ไม่มีการปนเปื้อนจากสสาร หรือ โมเลกุลที่ไม่ต้องการ ที่สามารถให้ผลเสียต่อเครื่องยนต์  (สสารหรือโมเลกุลเหล่านี้มาจากน้ำมันตั้งต้นที่นำมาใช้ในการผลิตนำ้มันหล่อลื่นที่เป็นน้ำมันดิบ เช่นกำมะถัน และโลหะหนัก)  

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบสังเคราะห์สร้างมาจากสารตั้งต้นที่มีโมเลกุลอิ่มตัว ที่มีเปอร์เซนต์ของพันธะไฮโดรคาร์บอน ที่สูงกวา่น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบทั่วไป กล่าวอย่างสั้นๆ ความบริสุทธิ์ของน้ำมันที่เกิดจากการสังเคราะห์ และโครงสร้างโมเลกุลที่มีรูปแบบเดียวกัน สามารถให้คุณสมบัติลดแรงเสียดทานได้ดีกว่า ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่สูงกว่า และทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงมาก ซึ่งน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แบบทั่วไปไม่สามารถทำได้

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL ได้เพิ่มสารปรุงแต่งเพื่อการคงสภาพการลื่นไหล ลดสภาพความเป็นกรดจากการเผาไหม้ และลดการจับตัวของตะกอนที่เกิดขึ้น เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์สูงสุด

นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.