รถเครื่องยนต์ดีเซล

รถเครื่องยนต์ดีเซล
จำนวนแสดงสินค้า:
จัดเรียงตาม:
10W-30 Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil
10W-30 Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil ​ ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Heavy Duty Diesel เป็นสูตรที่ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความสามารถป้องกันการสึกหรอได้ เป็น 4 เท่า ของเกณฑ์มาตรฐาน  และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถคงสภาพของไหล (ไม่เป็นไข) ในอุณหภูมิหนาวเย็น รวมถึงทนทานต่อสภาวะความร้อนสูง ในสภาพงานหนัก คุณประโยชน์ กาปกป้องเครื่องยนต์ที่สูงสุด การสึกหรอเกิดที่บริเวณแหวน และกระบอกสูบ จะทำให้เกิดการกินน้ำมันเครื่องมากขึ้น แรงอัดให้ห้องเผาไหม้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อกำลังของเครื่องยนต์และการใช้เชื้อเพลิงที่มากขึ้น  ผลของการทดสอบโดยผู้ทดสอบอิสระ แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Heavy-Duty Diesel สามารถให้ผลที่ดีกว่าถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่นๆ (ดูรูปประกอบ)    ควบคุมค่าความหนืด น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Heavy-Duty Diesel เป็นสูตรที่ใช้น้ำมันตั้งต้น  สารชะล้าง และสารป้องกันการรวมตัวของอนุภาค 
$0.00
ภาษี: $0.00
15W-40 Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil
15W-40 Heavy-Duty Synthetic Diesel Oil ​ ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Heavy Duty Diesel เป็นสูตรที่ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีความสามารถป้องกันการสึกหรอได้ เป็น 4 เท่า ของเกณฑ์มาตรฐาน  และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถคงสภาพของไหล (ไม่เป็นไข) ในอุณหภูมิหนาวเย็น รวมถึงทนทานต่อสภาวะความร้อนสูง ในสภาพงานหนัก คุณประโยชน์ กาปกป้องเครื่องยนต์ที่สูงสุด การสึกหรอเกิดที่บริเวณแหวน และกระบอกสูบ จะทำให้เกิดการกินน้ำมันเครื่องมากขึ้น แรงอัดให้ห้องเผาไหม้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อกำลังของเครื่องยนต์และการใช้เชื้อเพลิงที่มากขึ้น  ผลของการทดสอบโดยผู้ทดสอบอิสระ แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Heavy-Duty Diesel สามารถให้ผลที่ดีกว่าถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่นๆ (ดูรูปประกอบ)    ควบคุมค่าความหนืด น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Heavy-Duty Diesel เป็นสูตรที่ใช้น้ำมันตั้งต้น  สารชะล้าง และสารป้องกันการรวมตัวของอนุภาค 
$0.00
ภาษี: $0.00
Signature Series 5W-30 Max-Duty Synthetic Diesel Oil
Signature Series 5W-30 Max-Duty Synthetic Diesel Oil ​ สูตรป้องกันการสึกหรอสูงสุด  โดยการทดสอบ Detroit Diesel IDD 13 Scuffing Test ตามข้อกำหนด DFS93K222  ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึง 6 เท่า และนอกจากนั้นยังประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น และควบคุมการคงสภาพของน้ำมันที่ความร้อนสูงได้อย่างยอดเยี่ยม และรองรับมาตรฐานใหม่คือ CK4 ของเครื่องยนต์ดีเซล      คุณประโยชน์ กาปกป้องเครื่องยนต์ที่สูงสุด การสึกหรอเกิดที่บริเวณแหวน และกระบอกสูบ จะทำให้เกิดการกินน้ำมันเครื่องมากขึ้น แรงอัดให้ห้องเผาไหม้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อกำลังของเครื่องยนต์และการใช้เชื้อเพลิงที่มากขึ้น  ผลของการทดสอบโดยผู้ทดสอบอิสระ แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำมันเครื่อง AMSOIL Signature Series  Max-Duty Diesel สามารถให้ผลที่ดีกว่าถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่นๆ (ดูรูปประกอบ)  ลดการสูญหายของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL Signature Series  Max-Duty Diesel เป็นสูตรที่มีการระเหิดต่ำ (Burn-off) ทำให้น้ำมันเครื่องไม่เกิดการขาดหายมากเกินไประหว่างการใช้งา
$0.00
ภาษี: $0.00
Signature Series 5W-40 Max-Duty Synthetic Diesel Oil
Signature Series 5W-40 Max-Duty Synthetic Diesel Oil ​ สูตรป้องกันการสึกหรอสูงสุด  โดยการทดสอบ Detroit Diesel IDD 13 Scuffing Test ตามข้อกำหนด DFS93K222  ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าถึง 6 เท่า และนอกจากนั้นยังประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น และควบคุมการคงสภาพของน้ำมันที่ความร้อนสูงได้อย่างยอดเยี่ยม และรองรับมาตรฐานใหม่คือ CK4 ของเครื่องยนต์ดีเซล      คุณประโยชน์ กาปกป้องเครื่องยนต์ที่สูงสุด การสึกหรอเกิดที่บริเวณแหวน และกระบอกสูบ จะทำให้เกิดการกินน้ำมันเครื่องมากขึ้น แรงอัดให้ห้องเผาไหม้ลดลง ซึ่งส่งผลต่อกำลังของเครื่องยนต์และการใช้เชื้อเพลิงที่มากขึ้น  ผลของการทดสอบโดยผู้ทดสอบอิสระ แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำมันเครื่อง AMSOIL Signature Series  Max-Duty Diesel สามารถให้ผลที่ดีกว่าถึง 6 เท่าเมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่นๆ (ดูรูปประกอบ)  ลดการสูญหายของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL Signature Series  Max-Duty Diesel เป็นสูตรที่มีการระเหิดต่ำ (Burn-off) ทำให้น้ำมันเครื่องไม่เกิดการขาดหายมากเกินไประหว่างการใช้งา
$0.00
ภาษี: $0.00
OE 10W-30 Synthetic Diesel Oil
OE 10W-30 Synthetic Diesel Oil ​ น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE 10W-30 เป็นสูตรป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม โดยรองรับสภาวะการทำงานบนท้องถนนทั่วไป และแบบออฟโรด (Off-road) เป็นสูตรที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด API CJ-4/SN ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งรุ่นใหม่และเก่า   ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE 10W-30 เป็นสูตรที่ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถทนต่อสภาวะความร้อนสูง ลดการเกิดเขม่า ลดผลต่อกรดที่เกิดในเครื่องยนต์ และป้องกันการเกิดคราบตะกรัน อีกด้วย คุณประโยชน์ ลดการปล่อยไอเสีย  น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE 10W-30 ถูกออกแบบให้มีเถ้ากำมะถันต่ำเพื่อได้ตามความต้องการการปล่อยของเสียระดับต่ำ โดยสามารถใช้งานได้ดีกับระบบบำบัดไอเสียของรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่  ที่มีการใช้ตัวกรองเขม่าดีเซล (Diesel Particulate Filter, DPF) ประสิทธิภาพสูงทุกช่วงอุณหภูมิ  น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL
$0.00
ภาษี: $0.00
OE 15W-40 Synthetic Diesel Oil
OE 15W-40 Synthetic Diesel Oil ​ น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE 15W-40 เป็นสูตรป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม โดยรองรับสภาวะการทำงานบนท้องถนนทั่วไป และแบบออฟโรด (Off-road) เป็นสูตรที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด API CJ-4 ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลทั้งรุ่นใหม่และเก่า   ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE 15W-40 เป็นสูตรที่ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถทนต่อสภาวะความร้อนสูง ลดการเกิดเขม่า ลดผลต่อกรดที่เกิดในเครื่องยนต์ และป้องกันการเกิดคราบตะกรัน อีกด้วย คุณประโยชน์ ลดการปล่อยไอเสีย  น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE 15W-40 ถูกออกแบบให้มีเถ้ากำมะถันต่ำเพื่อได้ตามความต้องการการปล่อยของเสียระดับต่ำ โดยสามารถใช้งานได้ดีกับระบบบำบัดไอเสียของรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่  ที่มีการใช้ตัวกรองเขม่าดีเซล (Diesel Particulate Filter, DPF) ประสิทธิภาพสูงทุกช่วงอุณหภูมิ  น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL OE
$0.00
ภาษี: $0.00
Premium API CJ-4 Synthetic 5W-40 Diesel Oil
Premium API CJ-4 Synthetic 5W-40 Diesel Oil ​ สูตรประยัดเชื้อเพลิงสูงสุด ลดการปล่อยไอเสียขั้นสูงสุด และขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม  เป็นสูตรที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนด API CJ-4 ซึ่งเหมาะกับรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี 2007 หรือ รถกระบะ รถตู้ที่ใช้งานหนัก    ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL Premium API CJ-4 5W-40 เป็นสูตรที่ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อประหยัดเชื้อเพลิง ลดการปล่อยไอเสียขั้นสูงสุด  ป้องกันการสึกหรอ และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังสามารถคงสภาพของไหล (ไม่เป็นไข) ในอุณหภูมิหนาวเย็น รวมถึงทนทานต่อสภาวะความร้อนสูง ในสภาพงานหนัก คุณประโยชน์ ลดการปล่อยไอเสีย  น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์  AMSOIL Premium API CJ-4 5W-40 ถูกออกแบบให้มีเถ้ากำมะถันต่ำเพื่อป้องกันการอุดตันในระบบการปล่อยไอเสียของรถยนต์ดีเซลรุ่นใหม่  ที่มีการใช้ตัวกรองเขม่าดีเซล (Diesel Particulate Filter) ทำให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย 
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 15W-40 Heavy-Duty Diesel and Marine Motor Oil
SAE 15W-40  Heavy-Duty Diesel and Marine Motor Oil ​ ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL SAE15W-40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก  เป็นน้ำมันพรีเมี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลทุกประเภท  ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการป้องกันการสึกหรอและป้องกันการเกิดตะกอน  โดยประกอบด้วย สารเติมแต่งที่ใช้เพื่อกระจายตะกอน และค่าการสะเทินกรดที่สูงถึง 12  ลดเขม่าจากระบบหมุนเวียน ไอเสีย (EGR) คุณประโยชน์ ขยายระยะการเปลี่ยนถ่ายเพิ่มขึ้น น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL SAE15W-40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก  ขยายเวลาการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด 3 เท่าของข้อกำหนด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนถ่ายได้ ควบคุมเขม่าและการสึกหรอ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL SAE15W-40 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลงานหนัก มีตัวควบคุมเขม่า ที่มีสารชะล้างและสารกระจายตะกอน เพื่อต้านทานเขม่า ได้ถูกออกแบบเพื่อลดการจับตัวของตะกอน ที่จะทำให้ไปเสียดสีกับเครื่องยนต์จนเกิดการสึกหรอได้    ลดการพร่องของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AM
$0.00
ภาษี: $0.00
นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.