รถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไป

รถเครื่องยนต์เบนซินทั่วไป
จำนวนแสดงสินค้า:
จัดเรียงตาม:
SAE 0W-20 XL Extended Life Synthetic Motor Oil
SAE 0W-20 XL Extended Life Synthetic Motor Oil ​ ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)  ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากกว่า และพัฒนาให้สามารถทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำมากและสูงมาก และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป เพิ่มระยะการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด 16,000 กม หรือ 6 เดือน   คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย โดยปกติแล้วระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ทำให้เกิดสภาพของกรดขึ้น ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์มีการกัดกร่อน และอายุการทำงานของน้ำมันเครื่องลดลง สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)  ใช้น้ำมันตั้งต้น (Base Oil) ในการผลิดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพสูง และมีสารพิเศษช่วยให้ลดสภาพความเป็นกรดที่เกิดในเครื่องยนต์ สารพิเศษที่เพิ่มเติมในน้ำมันเครื่องของ AMSOIL นี้จะช่วยเพิ่มค่าของ TBN (Total Base Number) ให้มากขึ้น * TBN เป็นค่าการวัดอายุของน้ำมันเครื่อง โดยแสดงถึงความสามารถขอ
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 5W-30 XL Extended Life Synthetic Motor Oil
SAE 5W-30 XL Extended Life Synthetic Motor Oil ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)  ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากกว่า และพัฒนาให้สามารถทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำมากและสูงมาก และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป เพิ่มระยะการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด 16,000 กม หรือ 6 เดือน คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย โดยปกติแล้วระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ทำให้เกิดสภาพของกรดขึ้น ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์มีการกัดกร่อน และอายุการทำงานของน้ำมันเครื่องลดลง สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)  ใช้น้ำมันตั้งต้น (Base Oil) ในการผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง และมีสารพิเศษช่วยให้ลดสภาพความเป็นกรดที่เกิดในเครื่องยนต์ สารพิเศษที่เพิ่มเติมในน้ำมันเครื่องของ AMSOIL นี้จะช่วยเพิ่มค่าของ TBN (Total Base Number) ให้มากขึ้น * TBN เป็นค่าการวัดอายุของน้ำมันเครื่อง โดยแสดงถึงความสามารถของน้ำมันเครื่องใน
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 10W-40 XL Extended Life Synthetic Motor Oil
SAE 10W-40 XL Extended Life Synthetic Motor Oil   ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)  ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้มากกว่า และพัฒนาให้สามารถทำงานในอุณหภูมิที่ต่ำมากและสูงมาก และประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องทั่วไป เพิ่มระยะการเปลี่ยนถ่ายได้สูงสุด 16,000 กม หรือ 6 เดือน คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย โดยปกติแล้วระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ กระบวนการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ทำให้เกิดสภาพของกรดขึ้น ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้  เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์มีการกัดกร่อน และอายุการทำงานของน้ำมันเครื่องลดลง สำหรับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น XL (Extended Life)  ใช้น้ำมันตั้งต้น (Base Oil) ในการผลิตน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง และมีสารพิเศษช่วยให้ลดสภาพความเป็นกรดที่เกิดในเครื่องยนต์ สารพิเศษที่เพิ่มเติมในน้ำมันเครื่องของ AMSOIL นี้จะช่วยเพิ่มค่าของ TBN (Total Base Number) ให้มากขึ้น * TBN เป็นค่าการวัดอายุของน้ำมันเครื่อง โดยแสดงถึงความสามารถของน้ำม
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 0W-20 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
SAE 0W-20 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์ พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องยนต์มีสภาพดีเยี่ยม และทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  ทนแรงเค้นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีกำลังม้าสูงมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  ให้ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพดีกว่า และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น   ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูง
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
SAE 0W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์ พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องยนต์มีสภาพดีเยี่ยม และทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  ทนแรงเค้นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีกำลังม้าสูงมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  ให้ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพดีกว่า และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น   ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูง
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 5W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
SAE 5W-30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil ​ ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์ พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องยนต์มีสภาพดีเยี่ยม และทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  ทนแรงเค้นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีกำลังม้าสูงมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  ให้ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพดีกว่า และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น   ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสู
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 0W-40 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
SAE 0W-40 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์ พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องยนต์มีสภาพดีเยี่ยม และทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  ทนแรงเค้นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีกำลังม้าสูงมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  ให้ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพดีกว่า และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น   ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูง
$0.00
ภาษี: $0.00
SAE 5W-50 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil
SAE 5W-50 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นรุ่นที่ดีที่สุดของ AMSOIL สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการสังเคราะห์ พร้อมสารเติมแต่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ ทำให้เครื่องยนต์มีสภาพดีเยี่ยม และทนต่อความร้อนสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  ทนแรงเค้นสำหรับเครื่องยนต์ที่มีกำลังม้าสูงมาก นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องแบรนด์อื่น  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  ให้ผลทดสอบด้านประสิทธิภาพดีกว่า และปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่า คุณประโยชน์ เพิ่มระยะเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  สามารถขยายเวลาการเปลี่ยนถ่าย ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป เป็นสูตรการสังเคราะห์เฉพาะเพื่อต้านทานการเกิด ออกซิเดชั่น และการลดความเป็นกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ ได้ระยะที่นานขึ้น   ประหยัดเชื้อเพลิงสูงสุด  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น Signature  เป็นสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานสูง
$0.00
ภาษี: $0.00
Z-ROD 10W30 Synthetic Motor Oil
Z-ROD 10W-30 Synthetic Motor Oil   ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น ZROD  ถูกออกแบบ สำหรับรถคลาสสิก และรถสมรรถนะสูง เป็นสูตรที่มี Zinc (สังกะสี) มากพิเศษ เพื่อป้องกันการสึกหรอ ที่ Flat-tappet Camshaft และชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆของเครื่องยนต์  นอกจากนั้น  น้ำมันเครื่อง AMSOIL รุ่น ZROD มีส่วนผสม สารป้องกันสนิมและสารต่อต้านการกัดกร่อนสูตรเฉพาะของ AMSOIL คุณประโยชน์ ปกป้องการสึกหรอของ Flat-Tappet Cams อย่างยอดเยี่ยม โดยปกติแล้ว รถคลาสสิกและรถสมรรถนะสูง ชุด Lifter และ Cam Lobes ใน Flat-tappet Camshaft จะมีการเคลื่อนที่และเสียดสีกัน ทำให้เกิดความร้อน การเสียดสี ระหว่างชิ้นส่วนจะทำให้เกิดการสึกหรอที่ CAM ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของวาล์ว  ทำให้สูญเสียกำลังและประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณนี้เป็นการหล่อลื่นที่เป็นแบบ Splash-lubricated ซึ่งต่างจากการหล่อลื่นในบริเวณอื่นของเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบ Pressure-Lubricated โดยที่ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น Z-ROD มีสาร ZDDP (Phosphorus in Zinc Dialkyldithiophosphate) &
$0.00
ภาษี: $0.00
Z-ROD 20W50 Synthetic Motor Oil
Z-ROD 20W-50 Synthetic Motor Oil   ข้อมูลทั่วไป น้ำมันเครื่องสังเคราะห์  AMSOIL รุ่น ZROD  ถูกออกแบบ สำหรับรถคลาสสิก และรถสมรรถนะสูง เป็นสูตรที่มี Zinc (สังกะสี) มากพิเศษ เพื่อป้องกันการสึกหรอ ที่ Flat-tappet Camshaft และชิ้นส่วนสำคัญอื่นๆของเครื่องยนต์  นอกจากนั้น  น้ำมันเครื่อง AMSOIL รุ่น ZROD มีส่วนผสม สารป้องกันสนิมและสารต่อต้านการกัดกร่อนสูตรเฉพาะของ AMSOIL คุณประโยชน์ ปกป้องการสึกหรอของ Flat-Tappet Cams อย่างยอดเยี่ยม โดยปกติแล้ว รถคลาสสิกและรถสมรรถนะสูง ชุด Lifter และ Cam Lobes ใน Flat-tappet Camshaft จะมีการเคลื่อนที่และเสียดสีกัน ทำให้เกิดความร้อน การเสียดสี ระหว่างชิ้นส่วนจะทำให้เกิดการสึกหรอที่ CAM ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของวาล์ว  ทำให้สูญเสียกำลังและประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น พื้นที่บริเวณนี้เป็นการหล่อลื่นที่เป็นแบบ Splash-lubricated ซึ่งต่างจากการหล่อลื่นในบริเวณอื่นของเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นแบบ Pressure-Lubricated โดยที่ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ AMSOIL รุ่น Z-ROD มีสาร ZDDP (Phosphorus in Zinc Dialkyldithiophosphate) &
$0.00
ภาษี: $0.00
นาฬิกาจำลอง

Copyright © 2014-2015, Dextrous Engineering Co., Ltd.