รางวัลจากการชิงโชค

รางวัลที่ 1 Harley-Davidson รุ่น Sportster IRON 883 มูลค่า 700,000 บาท + น้ำมันเครื่อง AMSOIL สำหรับ Harley Davidson 1 ลัง 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 Voucher เพื่อซื้อ ผลิตภัณฑ์ AMSOIL มูลค่า 10,000 บาท 5 รางวัล

รางวัลที่ 3 Voucher ผลิตภัณฑ์ AMSOIL มูลค่า 5,000 บาท 10 รางวัล


*ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 19 พฤษจิกายน 2560 ทาง Facebook: Amsoil Fan Club in Thailand Line ID: @amsoilthailand และทาง เว็บไซต์: Dextrous-lubricant